Soluționare – sesizări și reclamații

Beneficiarii Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Nucet au dreptul de a face orice sesizare cu privire la serviciile acordate sau abuzurile de orice fel. Reclamaţiile se pot face în mod direct, verbal sau în mod indirect, în scris. Unitatea are registere de reclamaţii pe fiecare secţie. Orice reclamaţie scrisă este monitorizată de conducere care iniţiază soluţionarea problemelor apărute pe cale amiabilă dacă este posibil şi în scris pentru reclamaţiile scrise.

 

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să sesizeze orice formă de abuz.

 

  • abuzuri din partea personalului asupra beneficiarilor;
  • abuzuri din partea altor beneficiari;
  • abuzuri asupra unor persoane din afara centrului de către beneficiari;
  • abuzuri ale beneficiarilor faţă de personal;
  • abuzuri faţă de sine sau crize de autoagresivitate ale beneficiarilor

 

 

Etapele procedurii privind protecţia împotriva abuzurilor şi neglijării la nivelul unităţii

 

01. Pe fiecare secţie există un registru pentru reclamaţii şi sesizări şi un registru de evidenţă a cazurilor de abuz, neglijare şi discriminare în care se pot înscrie abuzurile pe care beneficiarii consideră că le-au suferit.

 

02. Se informează personalul şi beneficiarii şi reprezentanţii legali despre procedura cu privire la prevenirea, semnalarea, identificarea, evaluarea şi soluţionarea tentativelor sau a acuzaţiilor de abuz / neglijenţă asupra benficiarilor.

 

03. Personalul responsabilizat trebuie să sesizeze orice situaţie de abuz, neglijare sau exploatare a beneficiarilor care li s-a făcut de cunoscut sau pe care o observă în fapt.

 

04. Se identifică forma de abuz care a avut loc asupra beneficiarului.

 

05. Se semnalează abuzul medicului curant şi se consemnează abuzul identificat în Caietul de raport al asistentelor ca o informaţie cu caracter de eveniment deosebit.

 

06. Se iau măsurile necesare încetării abuzului, dacă este vorba de un abuz fizic din partea beneficiarilor, atunci medicii vor lua măsura de izolare a beneficiarului agresiv faţă de beneficiarul abuzat, se vor muta în saloane separate şi după caz pe secţii separate pentru evitarea, continuarea şi stoparea abuzului.

 

07. Dacă este nevoie de schimbarea tratamentului medicamentos sau de medicaţie de urgenţă, medicii vor lua măsurile impuse de situaţie faţă de beneficiarul agresiv.

 

08. Măsura impusă de medicul specialist va fi urmărită şi aplicată de asistentele medicale.

 

09. In cazurile în care sunt necesare intervenţii de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarului, măsurile se decid cu respectarea normelor legale în vigoare. Personalul resposabilizat notifică incidentul în Caietul de raport al asistentelor medicale pentru schimbul următor şi se aduce la cunoştinţa medicilor de secţie.

 

11. Dacă se identifică şi se semnalează abuzuri din partea personalului faţă de beneficiari atunci se vor anunţa aparţinătorii acestora după caz (unii beneficiari nu au aparţinători) prin adrese, legături telefonice de către asistenţii sociali.

 

12. Orice abuz dovedit este sancţionat conform cu Codul de etică şi cu normele legale în vigoare.

 

Personalul cunoaşte şi respectă procedura privind relaţia cu beneficiarii, înregistrarea şi rezolvarea sesizările sau reclamaţiile. Asistenţii sociali monitorizează şi preiau orice sesizări cu privire la orice fel de abuz de pe secţii şi le aduc la cunoştinţa conducerii pentru a se lua măsurile necesare încetării a oricărei forme de abuz sau neglijare faţă de beneficiari.