Proiecte derulate

RUMÄNIENHILFE ALSTERDORF

În vederea realizării obiectivelor propuse, Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pshiatrie din Nucet este inclus în proiectul de cooperare dintre Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Bihor, şi Proiectul Rumänienhilfe Alsterdorf, proiect finanţat pe o perioadă de 5 ani de către Fundaţia Robert Bosch din Stuttgart, cu denumirea „Locuinţe protejate şi locuri de muncă asistate pentru persoanele cu dizabilităţi care au împlinit 18 ani, din Bihor”.

 

Astfel au fost achiziţionate două locuinţe pentru 5 tineri cu dizabilităţi din cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala de Pshiatrie din Nucet care locuiesc în Oradea, începând cu luna martie, 2005. Conform proiectului, urmează să se achiziţioneze apartamente pentru încă aproximativ 20 de persoane în următorii ani.

 

Proiectul Rumänienhilfe Alsterdorf presupune achiziţionarea de locuinţe cu mijloace financiare provenite din donaţii, dotează aceste locuinţe şi le lasă spre folosinţă Direcţiei Generale de Asistenţă socială şi Protecţia Copilului, Bihor, care asigură cursuri de alfabetizare, şcolarizarea, angajarea persoanelor incluse în proiect, şi organizarea asistenţei la domiciliu.

 

 

CASA DE REABILITARE „CHRISTIANNE”

Un alt proiect, iniţiat în colaborare cu Fundaţia „Alsterdorf” din Germania, este Casa de reabilitare „Christianne”, realizat în scopul reabilitării a 20 de asistaţi dintre cei 178 de beneficiari ai Unitatii de Asistenta Medico-Sociala de Pshiatrie din Nucet.

 

Obiectivele acestui proiect urmăresc ca asistaţii să dobândească calităţile şi deprinderile necesare depăşirii pragului de dependenţă, făcănd loc posibilităţii programelor de reinserţie socială.

 

 

PROIECTUL DE REABILITARE A BENEFICIARILOR CU STAREA DE SĂNĂTATE AMELIORATĂ PRIN TRANSFER ÎN ALTE CENTRE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DIN CADRUL DGASPC BIHOR

Acest proiect a fost posibil prin încheierea unei Convenţii de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Bihor, din 02.05.2011, în baza căreia cele două instituţii au ca obiectiv comun transferul beneficiarilor cu dizabilităţi psihice grave în regim de urgenţă pentru preîntâmpinarea unor situaţii de risc social major.

 

Astfel s-a realizat un schimb de beneficiari între cele două instituţii, ceea ce a permis internarea cazurilor cu probleme grave de comportament din cadrul DGASPC Bihor şi care necesitau tratament de spcialitate, la UAMSP Nucet, iar unitatea noastra a transferat cazurile sociale cu starea de sănătate psihică ameliorată către unităţile din cadrul DGASPC Bihor.

 

 

PROGRAMUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ A VÂRSTNICILOR LA DOMICILIU

Scopul acestui proiect este acela de a îmbunătăţii condiţiile de viaţa a persoanelor vârstnice prin oferirea serviciilor de îngrijire la domiciliu. Acest proiect este realizat de către Fundaţia „Ruhama” din Oradea, şi vine în sprijinul instituţionalizării pe termen îndelungat a unor persoane asistate în cadrul Unitatii de Asistenta Medico-Sociala de Pshiatrie din Nucet, care pot fi asistate la domiciliu.

 

 

PROGRAM DE EDUCARE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ ÎN COLABORARE CU INSTITUTE IN BASIC LIFE PRINCIPLES – S.U.A

Scopul acestui program este să ofere o cunoaştere mai bună a personalităţii, şi îşi propune învăţarea şi dezvoltarea principiilor de viaţă pentru fiecare individ pornind de la caracter. Promovează o deontologie nu numai profesională dar şi umană.

 

Ca să poţi lucra cu persoanele cu dizabilităţii psihice trebuie să cunoşti omul în complexitatea lui dar trebuie să fii tu om de caracter. Programul este finanţat de Institute In Basic Life Principles – S.U.A

 

 

ALTE COLABORĂRI ŞI PARTENERIATE CU:

 • Fundaţia „MAICA TEREZA” din Oradea
 • Fundaţia „ELIM” din Marghita
 • Fundaţia creştină catolică „CARITAS” din Oradea
 • Asociaţia Umanitară „SAFIR” din Oradea
 • S.C. PLASTOR SRL din Oradea
 • Fabrica de confecţii „ORADIUM” din Oradea
 • S.C. EUROPEAN FOOD” S.A. din Ştei
 • Fabrica de Tricotaje Ştei
 • SC Vortron SA Oradea
 • Finanţe Publice Bihor
 • SC Aroma Plant Bunteşti