Lista functii platite din fonduri publice

Conform ART.33 din Legea cadru 153/2017, toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin.(1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

 

 

AN 2024

 

 

AN 2023


 

 

AN 2022


 

 

AN 2021


 

 

AN 2020


 

 

AN 2019


 

 

AN 2018


 

 

AN 2017