Termeni și condiții

Utilizarea site-ului www.uamspnucet.ro presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

 

Site-ul www.uamspnucet.ro este site-ul oficial al Centrului Medico-Social Nucet. Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „utilizatori”.

 

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

 

 

DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.uamspnucet.ro oferă utilizatorilor, prin intermediul serviciilor electronice, informaţii referitoare la activitatea Centrului Medico-social Nucet.

 

În cadrul site-ului www.uamspnucet.ro, un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre utilizatori şi Centrul Medico-Social Nucet.

 

Există două tipuri de servicii electronice oferite:

 

  • servicii de informare, care asigură cetăţenilor, presei sau altor factori interesaţi acces uşor şi eficient la informaţii, facilitând consultarea documentelor emise de către Centrul Medico-Social Nucet;
  • servicii de comunicare interactivă, care permit un mai bun contact cu utilizatorii, cu societatea civilă şi cu alţi factori interesaţi, folosind mecanisme de tip feedback, cu scopul de a îmbunătăţi serviciile Centrului Medico-Social Nucet.

 

 

REGULI GENERALE

Toate informațiile incluse în acest site sunt proprietatea Centrului Medico-Social Nucet care își rezervă dreptul de a modifica sau revizui conținutul și structura site-ului in orice moment fără nici o informare sau notificare prealabilă.

 

Reproducerea datelor de tip text, a fișierelor, a elementelor multimedia apartinand Centrului Medico-Social Nucet, precum și a celor apartinand terților si pentru care Centrul Medico-Social Nucet deține drepturi de utilizare, nu este autorizată decât în scopuri necomerciale, cu respectarea integrității elementelor reproduse și mentionarea sursei.

 

Administratorul site-ului va asigura funcţionarea în bune condiţii a site-ului însă cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp.

 

 

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Centrul Medico-Social Nucet întreţine acest site pentru a facilita accesul public la informaţii privind activităţile sale. In acest sens se depun eforturi pentru ca toate informaţiile să fie corecte şi oferite la timp. Cu toate acestea, Centrul Medico-Social Nucet nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

 

Informaţia oferită este exclusiv de natură generală, nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată și poate conţine legături spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Centrul Medico-Social Nucet nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

 

Orice document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice. Administratorul site-ului nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.

 

Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, utilizatorii acceptă ca administratorul site-ului va fi absolvit de orice răspundere. Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei Centrului Medico-Social Nucet de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile impuse de lege.