Servicii şi tarife

Serviciile medico-sociale de psihiatrie oferite de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet se bazează pe nouă principii de excelenţă privind furnizarea serviciilor sociale, în baza Ordinului nr. 383/2005 denumite şi standarde de calitate.

 

SERVICII OFERITE

1. SERVICII DE BAZĂ

 • găzduire pe toată perioada măsurii de protecţie medio-socială specializată
 • ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare;
 • asistenţă şi suport pentru transfer şi mobilizare, deplasare în interior;

 

 

2. SERVICII DE SUPORT

 • identificarea activităţilor potrivite fiecărei persoane asistate şi dezvoltarea de abilităţi în vederea posibilităţii de reabilitare;
 • efectuarea de cumpărături, ajutor în gestionarea bunurilor;
 • însoţirea în mijloacele de transport, facilitatea deplasării în exterior;
 • activităţi de petrecere a timpului liber.

 

 

3. SERVICII DE ASISTENŢĂ MEDICALĂ

 • asistenţă medicală specializată permanentă cu consultaţii zilnice;
 • administrarea tratamentului şi a medicaţiei prescrise de medicul de specialitate;
 • supravegherea evoluţiei tratamentului şi a ameliorării bolii;
 • psihoterapie şi evaluare psihiatrică;
 • serviciu de gardă.

 

 

4. SERVICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

 • informarea beneficiarilor asupra serviciilor acordate;
 • informare asupra drepturilor beneficiarilor;
 • apărarea şi monitorizarea asupra abuzurilor;
 • identificarea oricăror nevoi de ordin social, material şi asupra îngrijirilor;
 • întocmire acte de identitate, intervenţie pentru identificare persoanelor necunoscute;
 • consiliere şi evaluare socială;
 • intervenţie pentru restabilirea legăturilor amiabile dintre rude şi beneficiar;
 • înscriere şi transfer în alte unităţi care acordă servicii sociale de integrare şi reinserţie socială;

 

 

5. SERVICII DE RECUPERARE ŞI REABILITARE

 • ergoterapie sau terapie ocupaţională;
 • psihoterapie;
 • ludoterapie;
 • meloterapie.

 

În cadrul serviciilor de recuperare şi reabilitare beneficiarii au posibilitatea da a-şi dezvolta abilităţile şi deprinderile manuale, deprinderi de îngrijire personală primare, deprinderi motrice, deprinderi relaţionale şi de grup etc.

 

Centrul Medico-Social Nucet pune la dispoziţia beneficiarilor patru ateliere de ergoterapie şi terapie ocupaţională:

01 – Atelier de desen, pictură şi lucrări în ceramică

02 – Atelier de lucru de mână

03 – Atelier de tâmplărie

04 – Atelier de lumânări şi confecţionare de mărgele

 

 

6. SERVICII DE CONSILIERE

Beneficiarii sunt informaţi cu privire la drepturile lor şi ajutaţi în a-şi descoperi nevoile sociale sau medicale fiind sprijiniţi în soluţionarea lor. Procesul de consiliere presupune identificarea oricăror probleme de ordin personal sau instituţional şi soluţionarea lor, presupune dezvoltarea comunicaţională cu beneficiarii, încurajându-i să-şi exprime opţiunile sau dorinţele personale. Are ca scop dezvoltarea capacităţii de a relaţiona cu mediul înconjurător, cu alţi oameni sau situaţii pentru a se putea înregistra un progres înspre atingerea autonomiei personale şi integrarea deplină în familie şi societate.

 

 

7. SERVICII RELIGIOASE

În cadrul UAMSP Nucet beneficiarii au parte de asistenţă religioasă oferita de preotul ortodox al Spitalului de Psihiatrie Nucet Activităţile religioase se ţin în cadrul Capelei Ortodoxe din cadrul Spitalului de Psihiatrie Nucet. Preotul respectă principiul confidenţialităţii şi nu face discriminare pe criterii religioase indiferent de apartenenţa religioasă a beneficiarilor.

 

 

TARIFE

Contribuţia de întreţinere datorată de fiecare beneficiar care deţine venituri din pensii sau indemnizaţii este valoarea a 70% din pensie conform cu legislaţia în vigoare. Contribuţia de întreţinere datorată de fiecare beneficiar se plăteşte lunar, în baza unui contract de prestări servicii sociale şi a unui angajament de plată.
Orice beneficiar este dator cu plata contribuţiei de întreţinere în valoare de 70% din orice venit realizat sau indemnizaţii primite prin sistemul de protecţie socială.

 

Contribuţia de întreţinere se plăteşte o dată pe lună în conformitate cu prevederile legale după cum urmează:

 

Ordinul 467/2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi nivelul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora.

 

H.G. 459/2010 pentru aprobarea standardului de cost /an pentru servicii acordate în unităţile medico-sociale şi a unor normative privind personalul din unităţile de asistenţă medico-socială şi personalul care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală comunitară.

 

H.G. 532 / 1999 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei de întreţinere în instituţiile de asistenţă socială, datorată de persoanele asistate sau de susţinătorii legali ai acestora.