Anunț privind lansarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor”

Consiliul Județean Bihor anunță lansarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în instituțiile din subordinea Consiliului Județean Bihor”, Cod proiect 139933.

 

Proiectul se derulează în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, 2014 – 2020, Componenta 1: „REACT EU – Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19”, Axa prioritară „Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU”, Operațiunea „Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 si al consecințelor sale sociale”.

 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității de reacție a Consiliului Județean Bihor, a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, a Unității de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet și a Unității de Asistență Medico-Socială Popești la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 prin sporirea capacității de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID 19.
 
Durata de implementare: 1.03.2022 – 31.12.2022
 
Valoarea proiectului: 7,844,119.09 lei (100% finanțare nerambursabilă)